Obsah

Zahájení školního roku 2018/2019

Dne 3. 9. 2018 proběhlo v prostorách tělocvičny ZŠ Ratíškovice slavnostní zahájení školního roku 2018/ 2019. Žáky přivítal pan ředitel PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáčková a pan farář Jiří Čekal. Na zahájení nechyběl ani pan místostarosta PhDr. Radim Šťastný. Tento den byl nejvýznamnější pro nově příchozí žáčky prvních tříd, na které i se sladkou odměnou čekala jejich nová třídní paní učitelka Mgr. Jana Lovečková a Mgr. Ivana Vachová.