Obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Činnost školní družiny je propojena s prací žáků ve vyučování, která probíhá podle vlastního vzdělávacího programu. Vychovatelky školní družiny jsou seznámeny s cíli a obsahem školního vzdělávacího programu, zejména na 1. stupni.


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


 

V pátek 8. 10. organizuje ŠD (třídy A, B a E) výlet do Milotic na tematický workshop v zámecké konírně. Odjezd je ve 12:15 hodin, návrat do 15:45 hodin.
Cena  je 60 Kč.


 

infoPROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY bude zahájen ve čtvrtek 2. září 2021 - ranní i odpolední družina. Ve středu 1. září bude školní družina uzavřena.

 


 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

infoProvozní doba ranní družiny je od 6:30 do 7:50 hod., provozní doba odpolední družiny je od 11:40 do 16:00 hod. Měsíční úhrada činí 150,- Kč, za docházku do ranní družiny 50,- Kč navíc. Půlroční příspěvek do družinového fondu, ze kterého je hrazen pitný režim, odměny, kapesníky aj., je 100,- Kč.                  Poplatky za měsíc ZÁŘÍ budou vybírány do 15. 9. 2021 u vychovatelek v jednotlivých třídách, v dalších měsících v kanceláři vedoucí jídelny nebo formou inkasa.                                                                                                                 

Děti doporučujeme vybavit tepláky na převlečení do třídy a vhodným oblečením na hřiště. Informace pro rodiče jsou zasílány e-mailem a uveřejněny na webových stránkách školy.