Obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Činnost školní družiny je propojena s prací žáků ve vyučování, která probíhá podle vlastního vzdělávacího programu. Vychovatelky školní družiny jsou seznámeny s cíli a obsahem školního vzdělávacího programu, zejména na 1. stupni.


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


 

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Provozní doba ranní družiny je od 6:30 do 7:40 hodin, přihlášené děti mohou přicházet do 7:15 hodin, ne později.

Provozní doba odpolední družiny je od 11:40 do 16:00 hodin. Děti předáváme u hlavního vchodu školní budovy.

Měsíční úhrada činí 150,- Kč, za docházku do ranní družiny 50,- Kč navíc.

Půlroční příspěvek do družinového fondu,ze kterého je hrazen pitný režim, odměny, kapesníky aj., je 150,- Kč.

Poplatky za měsíc září a družinový fond budou vybírány do 15.9. 2022 u vychovatelek v jednotlivých třídách, v dalších měsících v kanceláři jídelny nebo formou inkasa.

Doporučujeme vybavit děti do družiny tepláky na převlečení do třídy, vhodným oblečením na hřiště a svačinou. Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy. ve Vnitřním řádu ŠD.

info