Obsah

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Kudrová

Konzultační hodiny: Pondělí 11:00 – 13:00

Telefon: 775 339 423

E-mail: zs.ratiskovice@tiscali.cz

Náplň práce:

  • prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
  • sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika 
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 
  • poskytování informačních a metodických materiálů 
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence