Obsah

Kariérní poradce

Výchovný poradce pro oblast volby povolání: Mgr. Blanka Kotásková

Konzultační hodiny: po – pá: 9:45 – 10:00

Telefon: 723 429 709

E-mail: blanka.kotaskova@seznam.cz

Náplň práce:

  • pomoc při výběru střední školy
  • metodická a informační podpora učitelů při realizaci tématu Člověk a svět práce a třídních učitelů v otázkách volby studia;
  • komunikace s jinými poradenskými subjekty – využívání jejich služeb
  • komunikace s jinými vzdělávacími subjekty (střední školy) – využívání jejich služeb
  • komunikace s rodiči, poradenství pro rodiče
  • propagace služeb kariérového poradenství ve škole
  • využívání programů pro žáky se zaměřením na volbu povolání