Obsah

Rozpis tělocvičny


Tělocvična při základní škole Ratíškovice slouží k výuce tělesné výchovy, dále zde probíhají tréninky a turnaje sportovních klubů. V současné době je využívána i pro kulturní akce. 

Změnu v rozpise tělocvičny hlaste: Mgr. Ivetě Kudrové

tělocvična