Obsah

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Irena Konštandová

Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00 

                                středa 11:00 - 12:00

Telefon: 775 078 630

E-mail: foltir@post.cz

Náplň práce:

  • koordinace poradenských služeb ve škole
  • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • organizace péče o mimořádně nadané žáky
  • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem (IVP)
  • konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
  • individuální pomoc žákům při řešení problémů
  • práce s třídními kolektivy
  • řešení problémů spojených se školní docházkou
  • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
  • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků