Obsah

bakalaři
Přístup do e-žákovské knížky

Vážení rodiče a žáci,

od školního roku 2020/2021 přistoupila naše škola k zavedení elektronické žákovské knížky. Doufáme, že budeme všichni s touto změnou spokojeni a tato novinka zjednoduší komunikaci a informovanost mezi ředitelstvím a učitelským sborem na jedné straně s rodiči a žáky na straně druhé. Od dalších let se plánuje i zavedení elektronické třídní knihy a využití všech funkcí elektronické žákovské knížky. V nápovědě si představíme to nejdůležitější, co je potřebné vědět pro tento školní rok.

Nápověda:

Změna hesla – v případě problému s připojením se obraťte na Mgr. Lukáše Vrbu (informatikaucitel@seznam.cz)

Propojení více účtů – pro rodiče, které mají na škole dvě a více dětí

Posílání zpráv a omlouvání absence

Sledování průběžné klasifikace a výchovných opatření