Obsah

Den Země

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se konal na školním hřišti již 3. ročník oslav Dne Země. Stejně jako v minulých letech byla připravena pro děti stanoviště, na kterých plnily úkoly, které prověřovaly jak jejich znalosti o přírodě a třídění odpadů, tak také pohybové dovednosti. Soutěže se zúčastnilo 50 žáků ZŠ (2.- 6. ročník).

Některá stanoviště si přišly vyzkoušet také děti z prvních tříd, přípravné třídy a MŠ U Jezérka. Krásně prosluněné dopoledne bylo zakončeno vyhodnocením soutěže s oceněním nejúspěšnějších soutěžících a předáním pamětních listů všem zúčastněným.

Mgr. Kristýna Kotásková

Vítězové jednotlivých kategorií:

  1. ročník- Vojtěch Sasinek
  2. ročník- Petr Zdařil
  3. ročník- Adam Tomeček
  4. ročník- Tomáš Herka
  5. ročník- Klára Vacenovská