Obsah

Portrét podzimu - distanční výuka

V distanční výuce Výtvarné výchovy měli žáci druhé až šesté třídy poskládat Portrét Pana/Paní Podzimu z přírodnin, které našli na zahradě nebo na svých procházkách podzimní přírodou. Inspirovali se ukázkami portrétů malíře Giuseppe Arcimbolda, který působil coby dvorní malíř na dvoře Rudolfa II.

Mgr. Alena Housley