Obsah

ZŠ a MŠ Ratíškovice je fakultní školou 

Každá škola, ať základní, střední či vysoká, má svoji určitou profilaci, tedy své specifické zaměření. Zaměřením ratíškovické základní školy je naplňování primárního cíle základního vzdělávání dle školského zákona, a to „vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení“.

K tomu škola potřebuje kvalitní a motivované pedagogy, kteří dokáží tyto cíle naplňovat, a jedním z indikátorů kvality práce pedagogického sboru je získání statusu „Fakultní škola“. Titul propůjčují fakulty vysokých škol vybraným základním a středním školám na základě různých doporučení, splnění přísných kritérií a se zárukou komplexní a kvalitní výuky.

Naše škola byla nominována Ústavem pedagogickým věd (ÚPV) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s jejichž akademickými pracovníky ratíškovická základní škola několik let úspěšně spolupracuje, což velmi příznivě vyjádřil zástupce vedoucího ÚPV doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., slovy: „Pane řediteli, vy jste překvapený, že jste byli navržení? To se trošku divím! J Vždyť vaše dosavadní spolupráce a podpora je perfektní.“

Propůjčení titulu je stvrzeno Dohodou o vzájemné spolupráci, kterou podepsali ve středu 5. února 2020 ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice PhDr. Josef Hanák a děkan FF MU v Brně prof. PhDr. Milan Pol, CSc., a jež se škole propůjčuje vždy na období 3 let. Obsahem Dohody je mimo jiné realizace pedagogických praxí pro studenty učitelství, výzkumná činnost akademických pracovníků a studentů FF MU vedoucí ke zkvalitnění vyučovacích metod a forem práce na konkrétní škole, celoživotní vzdělávání stávajících učitelů ZŠ a MŠ, bezplatné konzultace s vysokoškolskými pracovníky, nabídka akcí FF MU (exkurze, přednášky, semináře) pro učitele ZŠ a MŠ, realizace a posuzování diplomových prací studentů učitelství a též podpora talentovaných žáků.

Získání titulu, jehož propůjčení škole „nečekaně a neplánovaně“ iniciovalo a nabídlo přímo vedení FF MU, je velmi potěšující, neboť jeho udělením tak oceňuje náročnou a kvalitní práci pedagogů Základní školy v Ratíškovicích v rámci Jihomoravského kraje.

PhDr. Josef Hanák,

ředitel školy

Logo