Obsah

Slavnost slabikáře v první třídě

29. 11. 2019 naši prvňáci putovali pohádkovým světem. Celý den byl inspirován pohádkami. Děti vyprávěly o svých oblíbených pohádkách, poslechly si pohádku O Honzovi, jak vysvobodil princeznu, kterou zaklel zlý černokněžník.

Děti musely také zachránit zakletou princeznu. Putovaly královstvím písmen, slabik a slov, kde plnily ve skupinkách rozmanité úkoly, tím předváděly své dovednosti i znalosti a získávaly zlaté klíče. Zdoláním všech překážek vysvobodily princeznu Abecedku. Za tento čin děti navštívil pan král, který je slavnostně obdaroval novým slabikářem. Posledním úkolem našich prvňáků bylo najít si mufina se svým jménem, o které se postarala paní Gasnárková a za to jí moc děkuji. Podle úsměvů dětí se den krásně vydařil. 

Mgr. Blanka Kopečková