Obsah

,,Kapka Fyziky 2“

Dne 30. listopadu 2018 se výběr žáku 8. a 9. ročníků zúčastnil už podruhé akce Kapka fyziky, kterou pořádá SŠPU Hodonín. Studenti třetího ročníku Technického lycea si vyzkoušeli své pedagogické schopnosti a zapojili naše žáky do fyzikálních pokusů zaměřených na optiku.

Žáci se rozdělili k deseti stanovištím. Každé stanoviště mělo časový blok 5 minut. Žáci si prošli těmito stanovišti: Hrátky s UV světlem, Co jsou optické kabely aneb totální odraz?, Bimetaly v akci, Co dokáže termokamera, Není laser jako laser, Jak fungují brýle?, Jak si můžeme sami změřit rychlost světla?, Opravdu černá barva pohlcuje nejvíce světla?, Jak fungují svítící tyčinky aneb ani trocha chemie nezaškodí, Co dokáže plazma. Kapka fyziky opět nezklamala a odjížděli jsme nadšení!

Ing. Kateřina Uhlíková