Vedení školy


Jméno a Příjmení Telefon:E - mail:
PhDr. Josef Hanákředitel školy518 367 660zs701@centrum.cz
Mgr. Iveta Kudrovázástupkyně ředitele518 325 450zs.ratiskovice@tiscali.cz

Comments are closed.