Obsah

Základní a Mateřská škola Ratíškovice

je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. září 2007 jsou všechny kmenové i odborné třídy, školní družina, školní jídelna i tělocvična situovány v jednom areálu – ve třech samostatných budovách. Dle Rozhodnutí MŠMT ČR38 a OŠ KrÚ39 Brno má škola schváleny k 1. září 2007 tyto maximální kapacity (naplněnost):

  • základní škola 630 žáků
  • školní družina 25 žáků
  • školní jídelna 480 strávníků

...více...

Zápis dětí do 1. třídy

Světový den Downova syndromu

Na každou nožku jinou ponožku.

2.A 3.A 3.B4.B5.B 6.B7.A 7.B8.A 9.A

Aktuálně

Základní škola

21.03.2019

Volná místa na exkurzi 1

Volná místa na exkurzi

ZŠ a MŠ Ratíškovice pořádá zájezd: Památník Terezín + Kutná Hora - návštěva chrámu sv. Barbory, prohlídka historického centra Termín: 4. dubna 2019 Cena pro děti: 1 130 Kč Cena pro dospělé: 1 190 Kč V případě zájmu se můžete přihlásit u Mgr. Anny Macháňové Tel.: 608 521 574

Detail

28.01.2019

Zkrácené vyučování 31.1. 2019

I.stupeň – oběd 10:50 hodin II.stupeň – oběd 11:40 hodin Školní družina od 11:00 – 15:00 hodin.

Detail

21.12.2018

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Ve čtvrtek 3.1. a pátek 4.1. 2019 bude budova ZŠ z provozně-technických důvodů uzavřena. Z tohoto důvodu ředitel školy udělil po projednání se zřizovatelem žákům volný den. Uzavřena bude rovněž školní družina.

Detail

20.12.2018

Zkrácené vyučování – 21.12.2018

1. stupeň -do 11:00 hod. 2. stupeň – do 11:40 hod. Školní družina začíná od 11.20 hodin a končí v 15.00 hodin.

Detail

30.11.2018

Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků

4. 12. 2018 v 16:00 hod. se ve školní jídelně ZŠ koná informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků.

Detail

22.10.2018

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 17:00 hodin se ve školní jídelně koná informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří tančí polonézu.

Detail

12.10.2018

Výsledky školního kola přírodovědné soutěže KLOKAN

Výsledky školního kola přírodovědné soutěže KLOKAN

Dne 10. října 2018 se zúčastnilo celkem 30 žáků osmých a devátých ročníků školního kola přírodovědné soutěže Klokan.

Detail

Školní družina

21.03.2019

Beseda o myslivosti 1

Beseda o myslivosti

Pondělí 25. 3. - beseda o myslivosti s p. uč. Holečkovou ve třídě ŠD od 13. 30 hodin do cca 14. 30 hodin.

Detail

21.03.2019

Skanzen Strážnice 1

Skanzen Strážnice

Pondělí 15. 4. - výlet do skanzenu ve Strážnici s tématickým programem pro děti. Odjezd v 12. 15 hodin, návrat do 16 hodin. Vstupné je 60 Kč, cena za dopravu 40 Kč. Potvrďte, prosím, zda se vaše dítě zúčastní.

Detail

13.03.2019

Žonglérské dílny vedené lektorem

Žonglérské dílny vedené lektorem

Výukový program Program bude probíhat v tělocvičně od 12. 30 hodin do cca 15 hodin, cena za dítě je 50 Kč (vybíráme předem).

Detail

10.12.2018

Provoz školní družiny

V pátek 21. 12. bude provoz školní družiny pouze do 15 hodin.

Detail

10.12.2018

Zkouška v kostele

Omlouváme se, ale z organizačních důvodů musíme opět změnit termín konání zkoušky v kostele. Budeme ji mít v pondělí 17. 12. od 14 hod. do 15 hod.

Detail

27.11.2018

Řemeslné dílny v Hodoníně

V úterý 11. 12. se ŠD zúčastní předvánoční akce v sále Evropa v Hodoníně. Pro děti zde budou připraveny předváděcí řemeslné dílny, doprovodný program a výstava betlémů. Opět budou mít přednost děti přihlášené dříve z důvodu omezené kapacity. Pokud mají vaše děti v tento den nějaký kroužek, omluvte je z něj předem.

Detail

13.11.2018

Provoz školní družiny

V pondělí 26. 11. bude provoz školní družiny pouze do 13. 30 hodin z důvodu školení pedagogických pracovníků ZŠ. Děkujeme za pochopení.

Detail

13.11.2018

Exkurze do strážnické modrotiskové dílny

Exkurze do strážnické modrotiskové dílny

Cena za dopravu a prohlídku dílny je 80 Kč, v prodejně si děti mohou zakoupit výrobky z modrotisku v ceně od cca 50 Kč.

Detail

16.10.2018

Výtvarná soutěž „Svět fantazie“

Výtvarná soutěž „Svět fantazie“

Blahopřejeme vítězům a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Detail

21.03.2019

Žonglérské dílny vedené lektorem

Žonglérské dílny vedené lektorem

Výukový program vedený lektorem.

Detail

10.03.2019

Lyžařský výcvik - 4. a 5. den

Lyžařský výcvik - 4. a 5. den

Poslední dva dny shrnu do jednoho odstavce.

Detail

06.03.2019

 Lyžařský výcvik - 3. den

Lyžařský výcvik - 3. den

S tou večerkou jsme to zakřikli. Ukázalo se, že někteří se rozhodli pro vlastní večerní program, byli však včas odhaleni a náležitě odměněni. Snad dnešní noc proběhne více v poklidu. Je totiž proč, den to byl náročný.

Detail

06.03.2019

Lyžařský výcvik - 2. den

Lyžařský výcvik - 2. den

Druhý den již tradičně začal úklidem jednotlivých pokojů a jejich bodováním. Pro některé žáky naší základní školy se dost možná jedná o nejmíň populární část lyžařského kurzu, neboť se snaží úklidu co nejvíc vyhnout a dělají jakoby jim snad způsoboval tělesná muka. Na druhou stranu se většina přizpůsobila režimu zde na horách se ctí a doufáme, že bude v nastoleném trendu minimálně pokračovat.

Detail

05.03.2019

Lyžařský výcvik - 1. den

Lyžařský výcvik - 1. den

Opět po roce jsme vyrazili na lyžařský výcvikový kurz. Znovu jsme ubytováni v hotelu Mesit a svůj lyžařský um zase pilujeme ve skiareálu Sachovka. Učitelský tým zůstal také nezměněn, obměnila se však skupina žáků.

Detail

21.03.2019

Žonglérské dílny vedené lektorem

Žonglérské dílny vedené lektorem

Výukový program vedený lektorem.

Detail

19.12.2018

Zpívání v kostele

Zpívání v kostele

Vánoční vystoupení dětí ze školní družiny v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích.

Detail

16.10.2018

Návštěva ve školní družině

Návštěva ve školní družině

Paní Opavská přišla na školní hřiště představit dětem své „chrtí“ závodníky. Děti si s nimi poměřily síly v rychlostním běhu.

Detail

16.10.2018

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Děti ze ŠD se zúčastnily výtvarné soutěže „Svět fantazie“, kterou pořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně. Součástí této akce byla výstava obrazů malíře Aloise Sikory. Děti měly za úkol nakreslit nebo namalovat jakoukoliv pohádkovou bytost, nejlépe z říše vodního světa nebo strašidel. V říjnu přijel do družiny pan Sikora osobně předat ceny vítězům. První tři místa obsadili Karolína Korvasová, Vendula Mokrášová a František Hladík.

Detail

16.10.2018

ZOO Hodonín

ZOO Hodonín

ZOO Hodonín jsme navštívili v rámci vzdělávacího programu pro děti na téma Ptáci.

Detail