Obsah

AKTUÁLNÍ INFORMACE


 

V pátek 8. 10. organizuje ŠD (třídy A, B a E) výlet do Milotic na tematický workshop v zámecké konírně. Odjezd je ve 12:15 hodin, návrat do 15:45 hodin.
Cena  je 60 Kč.


 

Hýbánky


 

Ve středu 15. 9. a v pátek 17. 9. bude zkráceno vyučování z důvodu výpadku elektrického proudu. Vyučování v tyto dny končí výdejem obědů.

 

Rozpis výdeje obědů:

 

11:15 P.T. + 1.A + 1.B

11:30 2.A až 3.B

11:45 4.A - 5.B

12:00 6.A - 7.B

12:15 8.A - 9.B

 

Provoz družiny bude bez omezení.


 

Technická odstávka internetových stránek

 

  • pátek 10.9. 19:00 - sobota 11.9. 2:00

 

Webové stránky mohou být v tomto termínu dočasně nedostupné/nefunkční.


 

Ve středu 8. 9. se naše škola zapojí do T-Mobile Olympijského běhu. Žáci budou běhat v areálu školy (každá třída samostatně). Začátek akce bude v 8:15 a její konec cca. ve 12:45. 

T-Mobile Olympijský běh


 

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne
dne 1. září 2021 v souladu s nařízeními MŠMT a MZdr takto:

- Žáci 2. až 9. tříd budou v 8.00 hod. testováni na covid-19
  ve svých třídách, kde následně proběhne i úvodní přivítání
  a poučení dle Školního řádu.

- Žáci 1. roč. a Přípravné třídy přijdou se svými rodiči
  v 8.00 hod. do tělocvičny ZŠ na slavnostní přivítání.
  Noví žáci budou testováni dne 2. září v 8:00 hod.


Každá osoba, která vstoupí do budovy ZŠ, je povinna
mít zakryty dýchací cesty ochranným prostředkem.


Děkujeme za pochopení.


 

INFORMACETESTOVÁNÍ v ZŠ

Prezenční vzdělávání žáků a dětí od 1. 9. 2021 - informace zde

NÁVOD antigenního testování na covid-19 zde 

testování


 

Jak na ošetřovné?

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 naleznete zde - Jak na ošetřovné


 

Základní a Mateřská škola Ratíškovice

je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. září 2007 jsou všechny kmenové i odborné třídy, školní družina, školní jídelna i tělocvična situovány v jednom areálu – ve třech samostatných budovách. Dle Rozhodnutí MŠMT ČR38 a OŠ KrÚ39 Brno má škola schváleny k 1. září 2007 tyto maximální kapacity (naplněnost):

  • základní škola 350 žáků
  • školní družina 120 žáků
  • školní jídelna 

...více...