Obsah

Rozvrh hodin

I. stupeň

1. A – Mgr. Vlachová Ivana
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Ma Vv Čj    
Úterý Ma Čj Čj Prv    
Středa Tv Čj Ma Čj    
Čtvrtek Čj Ma Hv    
Pátek Čj Tv Prv Čj    
 
1. B – Mgr. Lovečková Jana
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Ma Čj Hv    
Úterý Ma Čj Čj Prv    
Středa Čj Ma Tv Čj    
Čtvrtek Čj Ma Čj Prv    
Pátek Tv Čj Vv    
 
2. A – Mgr. Masaryková Vendula
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Ma Prv Čj Tv  
Úterý Čj Ma Čj Hv    
Středa Čj Ma Prv Čj Tv  
Čtvrtek Čj Ma Čj    
Pátek Čj Ma Čj Vv    
 
2. B – Mgr. Slezarová Jitka
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Tv Čj Ma Čj    
Úterý Čj Čj Ma Prv  
Středa Ma Čj Čj Hv    
Čtvrtek Čj Čj Ma Vv Prv  
Pátek Čj Ma Tv Čj    
 
3. A – Mgr. Kristová Magda
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Ma Tv Prv Čj  
Úterý Čj Ma Čj Aj Hv  
Středa Aj Čj Vv Vv Ma  
Čtvrtek Čj Ma Prv Aj  
Pátek Čj Ma Čj Tv    
 
3. B – Mgr. Straková Hana
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Tv Ma Čj  
Úterý Čj Ma Aj Prv Čj  
Středa Vv Vv Čj Ma Čj  
Čtvrtek Tv Čj Ma Aj Prv  
Pátek Čj Ma Aj Hv    
 
4. A – Mgr. Měchurová Simona
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Ma Čj Aj Tv Vla  
Úterý Ma Čj Vv Vv Čj  
Středa Čj Aj Ma Inf Hv  
Čtvrtek Aj Ma Pří Čj Vla Tv
Pátek Ma Aj Čj Čj  
 
4. B – Mgr. Melichárková Jana
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Aj Ma Čj Tv Vla  
Úterý Inf Čj Vv Vv Ma  
Středa Čj Ma Aj Čj Hv  
Čtvrtek Ma Aj Pří Čj Vla Tv
Pátek Aj Čj Ma Čj  
 
5. A – Mgr. Mgr. Konštandová Irena
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Vv Vv Čj Ma Aj  
Úterý Pří Čj Ma Vla Aj
Středa Čj Ma Hv Tv Čj  
Čtvrtek Čj Ma Aj Čj Vla  
Pátek Čj Ma Aj Pří Tv  
 
5. B – Mgr. Holečková Kristýna
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj Aj Ma Vla Čj  
Úterý Vv Vv Ma Tv Čj Hv
Středa Aj Čj Ma Pří  
Čtvrtek Čj Ma Vla Aj Tv  
Pátek Čj Ma Pří Aj Čj