Obsah

Beseda s nevidomou paní Irenou Kratochvílovou

Žáci se seznámili se životem lidí, kteří nevidí. Vyzkoušeli si i spoustu pomůcek, které dnes těmto lidem usnadňují život.


Mateřské školy v Ratíškovicích již několikráte navštívila paní Irena Kratochvílová z Hodonína, která se téměř dvacet let snaží dětem přiblížit svět nevidomých. Paní Irena je od narození slepá a přesto, že život s hendikepem není doopravdy jednoduchý, snaží se svému okolí dokázat, že má smysl žít naplno. Letos poprvé navštívila i základní školu. Při první telefonické domluvě jsem si byl jist, že paní Irena udělá maximálně jednu přednášku v rámci vyučovací hodiny. Byl jsem však velmi mile překvapen, že nakonec na naší základní škole strávila 4 dny a bylo nesporné, že ji pedagogická práce baví. Snažila se velmi trpělivě žákům od 1. až do 6. třídy názorně ukázat, jaké situace a životní peripetie doprovází nevidomého člověka každý den, jaké používá osobní pomůcky a jak si radí v různých situacích. I když musela svoji téměř stejnou přednášku opakovat hned dvanáctkrát, vůbec jí to nevadilo a dokonce děti zažily přídavek – za dva týdny přijela na návštěvu se svoji nevidomou kamarádkou Janou z Olomouce, aby v tělocvičně prezentovali, jak těmto lidem pomáhá speciálně cvičený pes. Důležitým pedagogicko - psychologickým důsledkem takovýchto návštěv je porozumění osobám s různým hendikepem, neboť národní i zahraniční statistiky jednoznačně uvádějí, že těchto osob přibývá a rozhodně mají stejně jako zdraví lidé právo na spokojený a šťastný život.

PhDr. Josef Hanák,

ředitel školy