Obsah

Recyklohrani

Jedná se o projekt, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Během školního roku jsou na webových stránkách www.recyklohrani.cz vypsány každé tři měsíce úkoly spojené s touto tématikou. I naše škola se zapojila do projektu a děti poctivě plní úkoly.

logo

1. Black out – úkol vycházel z příběhu Katky a Honzy, kteří pořádali oslavu. V průběhu příprav ale vypadl proud.

Žáci se rozdělili do 2 skupin, kdy jedna připravovala občerstvení za pomoci co nejvíce elektrospotřebičů a druhá úplně bez pomoci jakýchkoliv elektrických pomocníků. Všichni se poté měli zamyslet nad tím, jak je elektřina v dnešní době důležitá a že by se s ní mělo šetřit.

Black outBlack outBlack outBlack outBlack outBlack out

 

2. Světlo – Katka a Honza nás v příběhu navedli na myšlenku, ve které hlavní roli hrálo světlo.

První stupeň měl za úkol druhy světla namalovat, druhý stupeň zachytil světlo pomocí fotoaparátu.

světlosvětlosvěsvětlo

page_1page_2page_3PICT7368PICT7370