Obsah

Rozvrh hodin

II. stupeň

6. A – Mgr. Kobzáňová Jana
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj Ma Čj Ze TvH/PčD      
Úterý Čj Ma TvD/PčH Rv Ov      
Středa RegV Ma Čj Aj Ze      
Čtvrtek Čj Ma Aj Inf     Plavání-H/D  
Pátek Aj Ma Vv Vv Čj Hv      
 
6. B – Mgr. Bc. Vrba Lukáš
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ma Čj Aj RegV Inf TvH/PčD      
Úterý Ma Aj TvD/PčH Čj Ze Ov      
Středa Ma Čj Rv Aj      
Čtvrtek Ma Vv Vv Čj     Plavání-H/D  
Pátek Ma Ze Čj Hv Aj      
 
7. A – Mgr. Adamcová Lucie
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Nj Aj Čj Ma Fy Ov      
Úterý Ma TvD/PčH Nj Čj TvH/PčD Ze      
Středa Ma Aj Čj Fy      
Čtvrtek Ma Aj Čj Vv Vv   Plavání H/D  
Pátek Čj Ma Hv Ze        
 
7. B –  Ing. Uhlíková Kateřina
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj Ma Fy Čj        
Úterý Čj TvD/PčH Ma Nj TvH/PčD Hv      
Středa Ma Aj Ze Čj      
Čtvrtek Fy Aj Čj Ma Ze Ov   Plavání H/D  
Pátek Čj Ma Nj Vv Vv      
 
8. A – Mgr. Sukopová Petra
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Ma Fy Ze Nj   TvH TvH
Úterý Ch Ma Čj Aj   TvD TvD  
Středa Aj Čj Ma Fy Nj Rv      
Čtvrtek Aj Čj Ma Ch Hv Vv      
Pátek Ma Čj Aj Ov      
 
9. A -Mgr. Ilčíková Lenka
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Aj Ma Fy Ch      
Úterý Ma Nj Aj Hv Čj Rv      
Středa Ma Čj Aj Fy   TvD/VvH TvH/VvD  
Čtvrtek Ma Čj TvH/PčD TvD/PčH Ze      
Pátek Nj Čj Ma Aj Ch Ov      
 
9. B – Mgr. Kotásková Blanka
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ma Nj Fy Čj Aj Hv      
Úterý Aj Čj Ch Ma Ov      
Středa Čj Fy Ch Ma   TvD/VvH TvH/VvD  
Čtvrtek Čj Ma TvH/PčD TvD/PčH Aj      
Pátek Aj Ma Nj Čj Ze Rv