Obsah

Rozvrh hodin

II. stupeň

6. A – Mgr. Kotásková Blanka
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj Čj Ze Ma Tvd/Pčh Tvh/Pčd      
Úterý Ma Aj Čj Rv Hv      
Středa Aj Ma Čj Ze Inf Ov      
Čtvrtek Aj Ma RegV Čj     Pl d,h  
Pátek Ma Čj Vv Vv      
 
6. B – Mgr. Ilčíková Lenka
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Ma RegV Aj Tvd/Pčh Tvh/Pčd      
Úterý Aj Čj Ma Ze Ov      
Středa Ma Čj Aj Inf Rv      
Čtvrtek Ma Čj Vv Vv Ze     Pl d,h  
Pátek Čj Aj Ma Hv      
 
7. A – Mgr. Lopraisová Lenka
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ma Čj Aj Ze Hv      
Úterý Aj Ma Čj Nj Tvh/Pčd Tvd/Pčh      
Středa Ma Ze Fy Čj Ov      
Čtvrtek Aj Čj Nj Ma   Pl d,h  
Pátek Vv Vv Fy Ma Čj        
 
7. B – Mgr. Bc. Vrba Lukáš
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Nj Aj Ma Čj Ze      
Úterý Čj Fy Aj Ma Tvh/Pčd Tvd/Pčh      
Středa Nj Ma Ze Čj Ov      
Čtvrtek Ma Fy Čj Aj   Pl d,h  
Pátek Čj Ma Vv Vv Hv        
 
8. A – Mgr. Elblová Lucie
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Čj Ma Nj Aj Ch Hv      
Úterý Ma Aj Fy Čj Rv      
Středa Čj Ma Aj Nj Ze   Tvd/Pčh Tvh/pčd  
Čtvrtek Ma Fy Čj Tvd/Vvh Tvh/Vvd      
Pátek Ma Čj Ov Aj Ch      
 
8. B - Ing. Uhlíková Kateřina
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Ch Ma Čj Nj Aj Rv      
Úterý Ma Čj Ze Fy Aj      
Středa Čj Ch Ma Aj   Tvd/Pčh Tvh/Pčd  
Čtvrtek Čj Ma Fy Tvd/Vvh Tvh/Vvd      
Pátek Ma Nj Čj Hv Aj Ov      
 
9. A – Mgr. Sukopová Petra
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Aj Ch Ma Fy Čj   Tvh Tvh
Úterý Ze Čj Ma Aj Rv Tvd Tvd  
Středa Ch Nj Čj Ma Ov      
Čtvrtek Vv Ma Aj Hv Čj Fy      
Pátek Čj Aj Ma Nj