Obsah

Dopravní výchova

Žáci čtvrtého ročníku nejprve získali teoretické informace a pak si vše mohli vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti v Hodoníně.