Obsah

První pomoc v 5.A a 5.B

Ve středu 17. dubna proběhla v pátých třídách v rámci výuky přírodovědy beseda na téma první pomoci.

Každý se může dostat do situace, kdy je ohrožen něčí život. Právě v takovou chvíli je jediné řešení poskytnutí první pomoci. A čím dříve se děti s jejími základy seznámí, tím lépe. Besedou žáky provedla paní Petra Kotásková, která pracuje jako záchranář na ZZS JmK. 
Děti se dozvěděly spoustu nových a důležitých informací a hlavně měly možnost si jednotlivé činnosti prakticky vyzkoušet. Dokonce se seznámily s přístrojem AED, který slouží i k laické resuscitaci. Neméně je zaujala také mobilní aplikace Záchranka, která může být velmi užitečnou.