Obsah

Družební setkání – tentokráte i na vodě

Ve středu 12. června se vypravila osmičlenná skupina žáků 6.B třídy na družební setkání do Hodonína na tradiční setkání čtyř základních škol – ZŠ Ratíškovice, ZŠ Očovská Hodonín, Súkromná ZŠ Skalica a ZŠ Mudrochova Senica.

Ve velmi přátelské atmosféře si chlapci i děvčata během dopoledne vyzkoušeli práci na trenažéru, střelbu ze vzduchovky v rámci běhu na jeden kilometr a na závěr jízdu na raftu v okolí hodonínského jezu pod dohledem instruktora. Vzhledem k tomu, že se jednalo o přátelské setkání, byly disciplíny vyhodnoceny každá zvlášť a přestože jsme celkově skončili na třetím místě, naše děvčata byla nejlepší v běhu. Pro naše žáky byla největším zážitkem jízda na raftu, kdy se otestovala týmová práce celé osmičlenné posádky. Nikdo z našich žáků neměl dosud přímou zkušenost s raftem, proto se musel na jejich raft nalodit instruktor – mistr světa Václav Baldrián, aby jim s pohybem (koordinací) nafukovací lodě na vodní hladině pomohl. Proto nakonec vše dopadlo dobře a všichni jsme se bez ztráty jediného pádla vrátili úspěšně do přístaviště.

PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy