Obsah

Slavnostní zahájení školního roku

Dne 4. 9. 2017 proběhlo v prostorách tělocvičny ZŠ Ratíškovice slavnostní zahájení školního roku 2017/ 2018. Žáky přivítal pan ředitel PhDr. Josef Hanák, paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáčková. Na zahájení nechyběl ani pan místostarosta PhDr. Radim Šťastný. Tento den byl nejvýznamnější pro nově příchozí žáčky prvních tříd a třídy přípravné.