Obsah

Domácí příprava

Pomoc při učení, testy, hry …

Zde naleznete odkazy na stránky, kde se můžete dozvědět užitečné věci do školy. Žáci si můžou procvičit probrané učivo.

výukové stránky

Matematika:

6.A Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
6.B Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
7.A Zadání 1
  Zadání 2  
  Zadání 3
  Zadání 4   Řešení 4
7.B Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4   Řešení 4

8.A

http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/8/4_Linearni_rovnice.pdf str. 1-5
  Informace pro domácí přípravu budou zasílany e-mailem.  
8.B Zadání 1   Řešení 1
  Zadání 2   Řešení 2
9.A Zadání 1   Řešení 1
  Státní přijímačky
  Zadání 2
  Zadání 3   Řešení 3

Český jazyk:

6.A Zadání 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
6.B Zadání 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
7.A Zadání 1    
  Zadání 2   PL - Staré pověsti české
7.B Zadání 1   Řešení 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
8.A Zadání 1
  Zadání 2   Pracovní list 2   PL - Souvětí
8.B Zadání 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
9.A Zadání 1
  Zadání 2
  Státní přijímačky

Přírodopis:

6.A Zápis 1   Zápis 2   Zápis 3
6.B Zápis 1   Zápis 2   Zápis 3
7.AB

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé pondělí a úterý od 12 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

8.A http://www.zsmitusova8.cz/vyukove_materialy/prirodopis/obehova_soustava_8r.pdf
  Pracovní list - Oběhová soustava - vyplnit
  Zadání 1   Dýchací soustava   Test 1
8.B http://www.zsmitusova8.cz/vyukove_materialy/prirodopis/obehova_soustava_8r.pdf
  Pracovní list - Oběhová soustava - vyplnit
  Zadání 1   Dýchací soustava   Test 1
9.A

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé úterý od 10 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

Chemie:

 

8.AB

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé pondělí a středu od 10:00 hodin, přes program Discord:

Odkaz: klikni zde

9.A

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé úterý od 10 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde


Anglický jazyk:

6.A Zadání 1
  Zadání 2
6.B Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
7.A Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol3   Úkol 4
7.B Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol3   Úkol 4
8.A Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol 3
8.B Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol 3
9.A Zadání 1 - Mgr. P. Sukopová
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol 3
9.A Zadání 1 - Mgr. S. Měchurová
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4   Zadání 5

Zeměpis:

6.A Zadání 1
  Zadání 2
6.B Zadání 1
  Zadání 2
7.A Zadání 1
  Zadání 2
7.B Zadání 1
  Zadání 2
8.A Zadání 1
  Zadání 2
8.B Zadání 1
  Zadání 2
9.A Zadání 1
  Zadání 2

Fyzika:

 

7.AB

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé pondělí a úterý od 12 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

8.A Zadání 1
  Zadání 2
8.B Zadání 1
  Zadání 2
9.A Spočítat příklady na papíře.

Německý jazyk:

7.A Zadání 1
  Zadání 2
7.B Zadání 1
  Zadání 2
8.A Zadání 1
  Zadání 2
8.B Zadání 1
  Zadání 2
9.A Zadání 1 - Mgr. I. Vachová
  Zadání 2
9.A Zadání 1 - Mgr. A. Macháňová
  Zadání 2

Dějepis:

6.A Zadání 1
  Zadání 2
6.B Zadání 1
  Zadání 2
7.A Zadání 1
  Zadání 2
7.B Zadání 1
  Zadání 2
8.A Zadání 1
  Zadání 2
8.B Zadání 1
  Zadání 2
9.A Zadání 1
  Výpisek v učebnici str.76.-78.