Obsah

Domácí příprava

Pomoc při učení, testy, hry …

Zde naleznete odkazy na stránky, kde se můžete dozvědět užitečné věci do školy. Žáci si můžou procvičit probrané učivo - výukové stránky

 
Matematika Český jazyk Přírodopis Chemie Anglický jazyk Zeměpis Fyzika Německý jazyk Dějepis
6.A 6.B 6.A 6.B 6.A 6.B   6.A 6.B 6.A 6.B     6.A 6.B
7.A 7.B 7.A 7.B 7.AB   7.A 7.B 7.A 7.B 7.AB 7A 7.B 7.A 7.B
8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.AB 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B
9.A 9.A 9.A 9.A 9.AS 9.AM 9.A 9.A 9.AV 9.AM 9.A
Pracovní činnosti Hudební výchova Informatika
  6.AB 6.AB
     
8.AB    

 Matematika:

6.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3  
  Zadání 4
  Zadání 5
6.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3  
  Zadání 4
  Zadání 5
7.A  Zadání 1
  Zadání 2  
  Zadání 3
  Zadání 4   Řešení 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7 - odkaz na online výuku
  Zadání 8
  Zadání 9
7.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4   Řešení 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7 - odkaz na online výuku
  Zadání 8
  Zadání 9

8.A 

http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/8/4_Linearni_rovnice.pdf str. 1-5
  Informace pro domácí přípravu budou zasílany e-mailem.  
8.B  Zadání 1   Řešení 1
  Zadání 2   Řešení 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
9.A  Zadání 1   Řešení 1
  Státní přijímačky
  Zadání 2
  Zadání 3   Řešení 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
  Zadání 10

 Český jazyk:

6.A  Zadání 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
  Zadání 4   Zadání 4.pdf
  Zadání 5   Zadání 5.pdf
  Zadání 6   Zadání 6.pdf
  Zadání 7   Zadání 7.pdf
  Zadání 8   Zadání 8.pdf
  Zadání 9   Zadání 9.pdf
6.B  Zadání 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
  Zadání 4   Zadání 4.pdf
  Zadání 5   Zadání 5.pdf
  Zadání 6   Zadání 6.pdf
  Zadání 7   Zadání 7.pdf
  Zadání 8   Zadání 8.pdf
  Zadání 9   Zadání 9.pdf
7.A  Zadání 1    
  Zadání 2   PL - Staré pověsti české
  Zadání 3
7.B  Zadání 1   Řešení 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
  Zadání 4   Zadání 4.pdf
  Zadání 5   Zadání 5.pdf
  Zadání 6   Zadání 6.pdf
  Zadání 7   Zadání 7.pdf
  Zadání 8   Zadání 8.pdf
  Zadání 9   Zadání 9.pdf
8.A  Zadání 1
  Zadání 2   Pracovní list 2   PL - Souvětí
  Zadání 3
8.B  Zadání 1
  Zadání 2   Zadání 2.pdf
  Zadání 3   Zadání 3.pdf
  Zadání 4   Zadání 4.pdf
  Zadání 5   Zadání 5.pdf
  Zadání 6   Zadání 6.pdf
  Zadání 7   Zadání 7.pdf
  Zadání 8   Zadání 8.pdf
9.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Státní přijímačky
  Zadání 3   Pracovní list - velká písmena   Pracovní list - souhrnná cvičení

 Přírodopis:

 6.A Zápis 1   Zápis 2   Zápis 3
  Zadání 1
6.B  Zápis 1   Zápis 2   Zápis 3
  Zadání 1
7.AB 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé pondělí a úterý od 12 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

  Zadání 1
8.A  http://www.zsmitusova8.cz/vyukove_materialy/prirodopis/obehova_soustava_8r.pdf
  Pracovní list - Oběhová soustava - vyplnit
  Zadání 1   Dýchací soustava   Test 1
  Zadání 2    Obrázek - zub
  Zadání 3
 
  Zadání 4   Zadání 5   Pracovní list - Zkuste vyplnit a poslat zpět -  využijte  dalších poslaných listů!
  Zadání 6 - učebnice str. 86-87  Odkaz - pro stažení prezentace a pracovního listu
8.B  http://www.zsmitusova8.cz/vyukove_materialy/prirodopis/obehova_soustava_8r.pdf
  Pracovní list - Oběhová soustava - vyplnit
  Zadání 1   Dýchací soustava   Test 1
  Zadání 2    Obrázek - zub
  Zadání 3
 
  Zadání 4   Zadání 5   Pracovní list - Zkuste vyplnit a poslat zpět -  využijte  dalších poslaných listů!
  Zadání 6 - učebnice str. 86-87  Odkaz - pro stažení prezentace a pracovního listu
9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé úterý od 10 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

 Chemie:

8.AB 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé pondělí a středu od 10:00 hodin, přes program Discord:

Odkaz: klikni zde

  Zadání 1
9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé úterý od 10 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

 Anglický jazyk:

6.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4 - návod pro přihlášení do online výuky
  Zadání 5
  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
  Zadání 10
  Zadání 11
6.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4   Úkol 4   EASTER - video
  Zadání 5
  Zadání 6   Pracovní list    Video
  Zadání 7
 

Harry Potter's first flying lesson - video

  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 8   Prezentace
  Seznam
  Zadání 9   I Can't Stop The Feeling - Trolls Go Noodles - video
  Zadání 10   Present continuous - game.ppt   Find the mistake.pptx
7.A  Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol3   Úkol 4
  Zadání 2
  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 3
  Zadání 4
7.B  Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol3   Úkol 4
  Zadání 2
  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 3
  Zadání 4
8.A  Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol 3
  Zadání 2
  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 3
  Zadání 4
8.B  Zadání 1
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol 3
  Zadání 2
  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 3
  Zadání 4
9.A  Zadání 1 - Mgr. P. Sukopová
  Úkol 1   Úkol 2   Úkol 3
  Zadání 2
  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 3
  Zadání 4
9.A  Zadání 1 - Mgr. S. Měchurová
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4   Zadání 5
  Zadání 6
  BUNNY STORY - video   HOW DO THE CZECH REPUBLIC CELEBRATE EASTER? - viedo
  Zadání 7
  Zadání 8
  Viedo
  Zadání 9
 

Usain Bolt: The Boy Who Learned to Fly - video

  Milí žáci od pondělí 4.5. do středy 6.5 (od 8:00 do 13:00 hod.) si přijďte do školy pro anglický časopis.  Každá třída má své časopisy nachystané na katedře učitele.
  Zadání 10   Prezentace
  Seznam
  Zadání 11   Present Perfect use - video
  Present perfect.ppt   Present-perfect-or-past-simple.ppt

 Zeměpis:

6.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
6.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
7.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
7.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
 

Zadání 8

  Zadání 9
8.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
8.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9
9.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4   Video
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7
  Zadání 8
  Zadání 9

 Fyzika:

7.AB 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové každé pondělí a úterý od 12 hodin, přes program Discord.

Odkaz: klikni zde

8.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Květen 2020 - Referáty + POKYNY
  Květen 2020 - Astronomie - všechna učiva
8.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Květen 2020 - Referáty + POKYNY
  Květen 2020 - Astronomie - všechna učiva
9.A  Spočítat příklady na papíře.
  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4

 Německý jazyk:

7.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
7.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
8.A  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
8.B  Zadání 1
  Zadání 2
  Zadání 3
  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
9.A  Zadání 1 - Mgr. I. Vachová
  Zadání 2
  Zadání 3
  Zadání 4
  Zadání 5
  Zadání 6
  Zadání 7   Pracovní list
9.A  Zadání 1 - Mgr. A. Macháňová
  Zadání 2
  Zadání 3
  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz

 Dějepis:

6.A  Zadání 1
  Zadání 2
 

Zopakovat starověký Řím a punské války, poslat na mail referáty: Spartakus a Caesar. Napsat zápis z učebnice na straně 100-103 – Příčiny zániku republiky.

  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
6.B  Zadání 1
  Zadání 2
 

Zopakovat starověké Řecko, poslat mailem referáty Perikles a Alexandr Veliký. Poslat na mail vypracované otázky ze str.86-87- zadáno minule, přečíst v učebnici strany 88-91 – starověký Řím

  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
7.A  Zadání 1
  Zadání 2
 

Poslat na mail referáty Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský a vypracované otázky.  Z učebnice na str. 87. Zopakovat celé husitství a Jan Hus.

  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
7.B  Zadání 1
  Zadání 2
 

Poslat mailem referát Jiří z Poděbrad, zopakovat české království za Jagellonců, poslat na mail vypracované otázky ze str. 87 - Pozdní středověk

  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
8.A  Zadání 1
  Zadání 2
 

Poslat mailem referát T.G. Masaryk (kdo ještě neposlal), zopakovat Rakousko-uherské vyrovnání a Rakousko za ministra Bacha.

  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
8.B  Zadání 1
  Zadání 2
 

Poslat mailem referát T.G. Masaryk – kdo ještě neposlal, zopakovat Rakousko za ministra Bacha a Rakousko-uherské vyrovnání.

  Vypracované úkoly prosím pošlete do 29.5. na e-mail: a.machanova@centrum.cz
9.A  Zadání 1
  Výpisek v učebnici str.76.-78.
  Zadání 2
  Zadání 3

 Pracovní činnosti:

8.AB  Zadání 1 - dívky
  Zadání 1 - chlapci   Šablona

 Hudební výchova:

 6.AB Prosím žáky 6.A a 6.B, kteří neodprezentovali referát do hudební výchovy za 2.pol, aby mi referát poslali do 12.6 na e-mail: petra.sukopova@centrum.cz

 Informatika:

 6.AB Zadání 1