Obsah

Distanční výuka

Povinnosti žáků při distančním vzdělávání

Pokyny pro učitele

Výukové stránky - odkazy na stránky, kde si žáci mohou procvičovat probrané učivo (pomoc při učení, testy, učení formou hry, ... ).

ROZVRH TŘÍDY

6.A - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

6.B - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

7.A - Distanční výuka rozvrh (306.9 kB)

rozvrh

7.B - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

8.A - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

8.B - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

9.A - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

9.B - Distanční výuka rozvrh

rozvrh

 

 Matematika:

6.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Lovecké dle rozvrhu.

6.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Lovecké dle rozvrhu.

7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Lovecké dle rozvrhu.

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Lovecké dle rozvrhu.

8.A

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. L. Berkové dle rozvrhu.
8.B  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. L. Berkové dle rozvrhu.
9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Kudrové dle rozvrhu.

9.B  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. L. Berkové dle rozvrhu.

 Český jazyk:

6.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Bc. D. Mikulicové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

6.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Bc. D. Mikulicové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové dle rozvrhu.

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové dle rozvrhu.

8.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Bc. D. Mikulicové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové dle rozvrhu.

9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Bc. D. Mikulicové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

9.B  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové dle rozvrhu.

 Přírodopis:

 6.A

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

6.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

8.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

9.A 

Výuka probíhá pod vedením paní učitelky Mgr. I. Kudrové přes program Bakaláři.

9.B   Výuka probíhá pod vedením paní učitelky Mgr. I. Kudrové přes program Bakaláři.

 Chemie:

8.A 

Výuka probíhá pod vedením paní učitelky Mgr. D. Lovecké přes program Bakaláři.

8.B   

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

9.B  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

 Anglický jazyk:

6.A  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. S. Měchurové dle rozvrhu.
6.B  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. S. Měchurové dle rozvrhu.
7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. S. Měchurové dle rozvrhu.

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením p. uč. Raiskubové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

8.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Dokoupilové dle rozvrhu.

8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Dokoupilové dle rozvrhu.

9.A  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Dokoupilové dle rozvrhu.

9.B  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Dokoupilové dle rozvrhu.

 Zeměpis:

6.A 

Výuka probíhá online pod vedením p. uč. Raiskubové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

6.B 

Výuka probíhá online pod vedením p. uč. Raiskubové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

7.A 

Výuka probíhá online pod vedením p. uč. Raiskubové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

7.B 

Výuka probíhá online pod vedením p. uč. Raiskubové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

8.A  Výuka probíhá pod vedením p. uč. Hany Raiskubové přes program Bakaláři.
8.B  Výuka probíhá pod vedením p. uč. Hany Raiskubové přes program Bakaláři.
9.A  Výuka probíhá pod vedením p. uč. Hany Raiskubové přes program Bakaláři.
9.B    Výuka probíhá pod vedením p. uč. Hany Raiskubové přes program Bakaláři.

 Fyzika:

7.A  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. L. Berkové dle rozvrhu.

7.B   Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. L. Berkové dle rozvrhu.
8.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Microsoft Teams dle rozvrhu.

9.A  Výuka probíhá přes program Bakaláři.
9.B   Výuka probíhá přes program Bakaláři.

 Německý jazyk:

7.A  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Vachové dle rozvrhu.
7.B  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové dle rozvrhu.
8.A  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové dle rozvrhu.
8.B  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové dle rozvrhu.
9.A  Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové dle rozvrhu.
9.B   Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové dle rozvrhu.

 Dějepis:

6.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Dokoupilové dle rozvrhu.

6.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Dokoupilové dle rozvrhu.

7.A  Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové.
7.B  Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové.
8.A  Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové.
8.B  Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové.
9.A  Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové.
9.B   Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Macháňové.

Vv a Pč:


6.AB - Výuka probíhá přes Bakaláře pod vedením paní učitelky Mgr. A. Housley.