Obsah

Distanční výuka a pokyny

Výukové stránky - odkazy na stránky, kde si žáci mohou procvičovat probrané učivo (pomoc při učení, testy, učení formou hry, ... ).

 
Ma Čj Ch Aj Ze Fy Nj
6.A 6.B 6.A 6.B 6.A 6.B   6.A 6.B 6.A 6.B     6.A 6.B
7.A 7.B 7.A 7.B 7.A 7.B   7.A 7.B 7.A 7.B 7.A 7.B 7A 7.B 7.A 7.B
8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B
9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B
Pracovní činnosti Hudební výchova Informatika
  6.AB 6.AB
     
8.AB    

 Matematika:

6.A   
   
6.B   
   
7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. Dagmar Lovecké přes program Discord.

Pondělí 10:55 - 11:40

Pátek 9:05 - 9:50

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. Dagmar Lovecké přes program Discord.

Pondělí 10:00 - 10:45

Čtvrtek 9:05 - 9:50

8.A 

   
     
8.B   
   
9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. I. Kudrové.

Pondělí až pátek  9:00 - 11:00

   

9.B  

 

 Český jazyk:

6.A   
   
6.B   
   
7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové přes program Discord.

Pondělí 11:50 - 12:35

Úterý 10:00 - 10:45

Čtvrtek 8:15 - 9:00

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové přes program Discord.

Pondělí a středa 9:05 - 9:50

Úterý 8:15 - 9:00

8.A   
   
8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové přes program Discord.

Pondělí 8:15 - 9:00

Středa 10:00 - 10:45

Čtvrtek 9:05 - 9:50

9.A   
   
9.B  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. B. Kotáskové přes program Discord.

Pondělí, úterý, středa 10:55 - 11:40

 Přírodopis:

 6.A

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Úterý 11:50 - 12:35

6.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Úterý 12:45 - 13:30

7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Pondělí 10:00 - 10:45

7.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Pondělí 12:45 - 13:30

8.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Středa 9:00 - 9:45

8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Pondělí 9:00 - 9:45

Středa 10:55 - 11:40

9.A 

Výuka probíhá pod vedením paní učitelky Mgr. I. Kudrové přes program Bakaláři.

9.B   Výuka probíhá pod vedením paní učitelky Mgr. I. Kudrové přes program Bakaláři.

 Chemie:

8.A 

 

8.B   

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Pondělí 9:00 - 9:45

Středa 10:55 - 11:40

9.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Čtvrtek 11:00 - 11:45

9.B  

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Čtvrtek 11:00 - 11:45

 Anglický jazyk:

6.A   
   
6.B   
   
7.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Mgr. S. Měchurové.

Pondělá a středa 8:15 - 9:50

Pátek 8:15 - 9:00

7.B   
   
8.A   
   
8.B   
   
9.A    
   
9.B    
   
   

 Zeměpis:

6.A   
   
6.B   
   
7.A   
   
7.B   
   
8.A   
   
8.B   
   
9.A   
9.B     

 Fyzika:

7.A  

 

7.B    
8.A 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Středa 9:00 - 9:45

8.B 

Výuka probíhá ONLINE pod vedením paní učitelky Ing. K. Uhlíkové přes program Discord.

Pondělí 9:00 - 9:45

Středa 10:55 - 11:40

9.A  Výuka probíhá přes program Bakaláři.
9.B   Výuka probíhá přes program Bakaláři.

 Německý jazyk:

7.A   
7.B   
8.A   
8.B   
9.A   
9.B    

 Dějepis:

6.A   
6.B   
7.A   
7.B   
8.A   
8.B   
9.A   
9.B    

 Pracovní činnosti:

8.AB   

 Hudební výchova:

 6.AB  

 Informatika:

 6.AB