Výchovné poradenství


Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Konštandová

Konzultační hodiny: 

Telefon:

pdf  Přijímání na střední školy v roce 2015    

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

  • Poradenství k volbě povolání.
  • Řešení výchovných problémů (spolupráce s TU, výchovné komise).
  • Individuální konzultace rodičů a žáků.
  • Žádost o vyšetření v PPP.
  • Prevence patologických jevů (šikana, záškoláctví, …).
  • Aktuální informace k přijímacímu řízení.

 

Comments are closed.