Dokumenty školy


pdf  Školní řád   

pdf  Školní řád   – výpis 

pdf  Školní vzdělávací program pro základní vzdělání

pdf  Minimální preventivní program 2014 – 2015    

pdf  Program proti šikanování     

pdf  Krizový plán     

Koncepce rozvoje školy

Pravidla pro hodnocení žáků

 


pdf  Školský zákon       

pdf  Vyhláška o základní škole    

pdf  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Comments are closed.