Herna

kalendar_1 6/12/2016

V okamžiku, kdy se otevřel v obci nový Spolkový dům, vznikla otázka, jak využít prostory bývalých dílen v budově tělocvičny, které sloužily devět let jako sklad stolů a židlí pro kulturní akce. A protože aktivit školy přibývá a výukových míst, vymezených pro výchovu a vzdělávání žáků, je málo, vznikl nápad zřídit zde novou hernu – relaxační centrum školní družiny. Vzhledem k tomu, že škola má na účetní rok zcela účelově vymezený finanční rozpočet, bylo nezbytné oslovit sponzory a hledat cestu, kde zašetřit z vlastního rozpočtu.

I když byla místnost bývalých dílen již dříve využívána za účelem výuky pracovního vyučování (od roku 1971 do roku 2007), nová herna vyžadovala nezbytné stavební i technické úpravy, které ochotně provedly dvojice Pavel Sukop a Josef Zahrádka, koberec odborně položila dvojice Karel Dobiáš senior a junior a malování se ochotně ujala poslední dvojice Zdeněk Vanďurka a Pavel Ilčík. Hlavním sponzorem základního vnitřního vybavení se stala firma PETRA spol. s r.o., zastoupená Petrou a Zdeňkem Bábíčkovými, která poskytla finanční dar ve výši 50.000 Kč. Časová i finanční vstřícnost tak umožnila, aby již 1. října mohly děti, které navštěvují školní družinu, pobývat v rámci harmonogramu v nové herně.

Všem výše jmenovaným srdečně děkujeme za spolupráci a ochotu opět základní škole pomoci ve zvyšování kvality vzdělávání a výchovy dětí.

PhDr. Josef Hanák, ředitel školy

Comments are closed.