Veletrh vzdělávání a volba povolání

kalendar_1 27/10/2016

Ve dnech 5. – 6. 10 2016 se v Hodoníně uskutečnil již 20. ročník veletrhu vzdělávání. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.

Dospívající, který stojí před otázkou: „Kam na školu?“, by se měl zaměřit na své zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav a v současné době přihlédnout také k tomu, co požaduje trh práce.

Každým rokem se veletrhu účastní i žáci osmého ročníku naší školy. Již teď se mohou zamýšlet nad tím, kam si příští rok podají přihlášku.

Žáci devátého ročníku už však tolik času nemají. Navíc je v letošním školním roce čekají novinky v přijímacím řízení:

  • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky na 1. března (první kolo přijímacího řízení),
  • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotné zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

Každý z nás má předpoklady pro určité povolání, někdy vede k tomuto zjištění krátká a přímá cesta, jindy se musíme pustit klikatou a nepřehlednou stezkou, abychom našli ve svém životě uspokojení z vykonávané činnosti. Toto uspokojení a radost z práce není závislé od toho, zda vystuduji vysokou školu nebo učební obor.

                                                                                        Mgr. Blanka Kotásková

 

 

Comments are closed.