Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

kalendar_1 1/9/2016

Dne 1. 9. 2016 proběhlo v prostorách tělocvičny ZŠ Ratíškovice slavnostní zahájení školního roku 2016/ 2017. Žáky přivítal pan ředitel PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáčková a pan farář Jiří Čekal. Na zahájení nechyběl ani pan místostarosta PhDr. Radim Šťastný. Tento den byl nejvýznamnější pro nově příchozí žáčky prvních tříd, na které i se sladkou odměnou čekala jejich nová třídní paní učitelka Mgr. Magda Kristová a Mgr. Hana Straková. Nově se otevřela i přípravná třída, kterou povede paní učitelka Mgr. Vendula Masaryková.

Comments are closed.