Přípravný týden

kalendar_1 30/8/2016

V úterý všichni zaměstnanci školy začali připravovat zázemí pro naše žáky. Chystají se třídy, stěhují se kabinety, hledají se výukové mapy, nosí se učebnice, uklízí se, jídelna vyvěsila aktuální jídelníčky a kancelář připravuje papírové podklady pro další školní rok. V ředitelně se finišuje s projekty a u paní zástupkyně se hromadí materiál pro pedagogy (rozvrhy, třídní výkazy, katalogové listy, …). Přišli i pomocníci z řad žáků 🙂

Comments are closed.